آمار کرونا در ایران - 99/7/6

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا تا ظهر امروز یکشنبه ۶ مهر ۹۹ را ۲۵ هزار و نفر اعلام کرد.