قسمت پنجم سریال فوق لیسانسه ها به همراه خلاصه داستان

قسمت پنجم سریال فوق لیسانسه ها به همراه خلاصه داستان
"جهت دانلود کامل این قسمت کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل این قسمت کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل این قسمت کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل این قسمت کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل این قسمت کلیک کنید"
"جهت دانلود کامل این قسمت کلیک کنید"
خلاصه قسمت پنج سریال فوق لیسانسه ها:
در این قسمت حبیب با موضوعی عجیب رو به رو میشود و در اتفاقی طنز مانند با عصبانیت پای دوستان خود از جمله مسعود میشکند و آنان را راهی بیمارستان میکند...
در راه بازگشت به خانه اما باز هم درگیر موضوع زورگیر ها میشود که از قرار معلوم ول کن ماجرا نیستند...