آموزش بهینه سازی ویدئو در یوتیوب

در این ویدئو به طور کلمل ویدئو در یوتیوب را بهینه سازی می کنیم حتما این ویدئو را مشاهده کنید

http://www.nopaweb.com/blog/social-marketing/optimize-youtube/