آموزش سایدرام/دقل/استاد عباس دلیری

اینم یه ریتم میکس"
تلفیقی از چند ریتم"
به درخواست نوازندگان با ذوق سایدرام که خواهان ریتم‌های جدید و متنوع میباشند... امیدوارم مورد پسند واقع باشه.
????????????????????????????????????????????????????????????????
آموزشگاه موسیقی آوایش
تماس:77718003_76703321_09196414682