پرتاب ابر موشک چینی به فضا

کشور چین یکی از کشورهایی است که در صنایع فضایی حرف های زیادی برای گفتن دارد. اخیرا سازمان فضایی این کشور موشک لانگ مارچ ۸ را به فضا پرتاب کرد.