فرشتگان آلوده صورت - Angels with Dirty Faces 1938

سینمایی - فرشتگان آلوده صورت - Angels with Dirty Faces 1938 - راکی سالیوان، خلافکار معروفی که سال ها زندانی کشیده، بعد از آزادی، به دنبال طلبش می رود در حالیکه دوست قدیمی اش جری، که اکنون کشیش درستکاری شده، می خواهد با تشکیلات فاسد جامعه مبارزه کند که به ناچار، راکی هم یکی از آنهاست… - Gap.im/nama66