آموزش بخش Enhancements در سرچ کنسول

آموزش بخش Enhancements در سرچ کنسول را در این ویدئوی آموزشی می توانید مشاهده نمایید، و جهت یادگیری و آشنایی بیشتر با سایر بخش های گوگل سرچ کنسول به لینک زیر مراجعه نمایید.
"بخش Enhancements در سرچ کنسول"