بررسی ویدیویی زمان اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

در زمان اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 98 کارنامه ای حاوی وضعیت علمی داوطلب منتشر شده و بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org قرار می گیرد . در این صفحه به بررسی ویدیویی زمان اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 98 می پردازیم .