50- پیاده سازی رابطه چند به چند در لاراول

حال با پیاده‌سازی دسته‌بندی در جلسه گذشته، در این جلسه یک رابطه چند به چند بین مدل دسته‌بندی و مقالات ایجاد میکنم، تا با نحوه ایجاد این رابطه به شکل کامل آشنا شوید.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید:
https://LaravelLearn.ir