گلدن استیت وریرز - میامی هیت / ۲۸ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم گلدن استیت وریرز - میامی هیت / ۲۸ فوریه ۲۰۱۹