پوشش سایبان جایگاه سوخت-زیباترین سایبان خودرو حیاط اداره-سایبان ماشین بانک-فروش سایبان چادری اتومبیل

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح جدیدترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تاکنون پروژه های متعدد بی نظیری را دراینباره برعهده داشته است مانند سایبان امفی تئاتر-سایبان تالار-سایبان مجتمع گردشگری-سقف روفگاردن مجتمع تجاری-فروش سایبان استخر-محوطه-پارکینگ-فضای بازی کودکان-سکوی تماشاچیان-سالن سخنرانی-سن نمایش-ورودی و غیره