از حق رای خودت درست استفاده میکنی؟

️ یادت باشه تو یه حق رای و نظر برای خودت داری.

حالا یا ازش استفاده می‌کنی...
یا خودت تصمیم می‌گیری که ازش استفاده نکنی...
مهم اینه که در هر دو حالت، حس خوبی نسبت به خودت داشته باشی...
همیشه به احساس درونی خودت بعد از اینکه حرفت رو می‌زنی یا نمی‌زنی فکر کن...

تو ارزشمندترین آفریده خدا هستی...

لطفا بیشتر هوای خودتو داشته باش️

مدرس: مهدی عرب زاده مدرس و ترینر nlp

برای آشنایی با عزت‌نفس میتونید از سری مقالاتی که برای شما آماده کردیم، استفاده کنید: yun.ir/selfst️