چگونه به ترس از شکست غلبه کنیم !

برای دیدن و دانلود کامل این فیلم انگیزشی از این لینک http://opizo.com/aKAYiY می توانید.

افراد موفق به شکست هایی که در مسیر رسیدن به موفقیت متحمل می شوند به چشم یک تجربه عالی نگاه می کنند و آن را همانند مرحله ای از زندگی می دانند که برای رسیدن به هدف مورد نظر باید گذرانده شود.

برای دیدن فیلم های انگیزشی کتاب های رایگان و تهیه دریافت پکیج های آموزشی به سایت www.samorder.com سر بزنید و از محصولات رایگان و کاربردی ما لذت ببرید.