آهنگ عاشقانهٔ کردی "برو" _ نوید زردی ، بانه شیروان

این عاشقانهٔ دلنشین را ،
به کردهای نازنین سرزمینم ،
و شما ، همراهان گرامی ؛
تقدیم می کنم .
متن کردی این آهنگ ،
در سایت های موسیقی ؛ موجود است .