جزییات حادثه سقوط جنگنده ایرانی، دو نیروی هوانیروز و یک شهروند جان باختند

جزییات حادثه سقوط جنگنده ایرانی در تبریز