اهمیت دستگاه حضور و غیاب در بررسی کارکرد دقیق کارمندان و کارگران

دستگاه حضور و غیاب یکی از واجبات همه‌ی شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد که در مکانی نزدیک به درب ورودی نصب می‌شود.
همه‌ی کارمندان و کارکنان موظف می‌شوند که در هنگام ورود به شرکت با استفاده از دستگاه حضور و غیاب که انواع متنوعی دارد، حضور خود و ساعت دقیق ورود و خروج همین طور مرخصی و ماموریت کارکنان را به ثبت برسانند.
پس دستگاه حضور و غیاب وسیله‌ای است برای ثبت اطلاعات ساعت کاری کارمندان، تاخیرها، غیبت‌ها و اضافه کاری‌ها.
این اطلاعات به کمک یک نرم فزار که به این سیستم متصل است جمع آوری می‌شود و به مدیران براری بررسی کارکرد دقیق کارمندان خود کمک می‌کند.
https://www.jahangostarpars.com/function-and-leave/