دستگاه جوانسازی پوست Artemisia

دستگاه Artemisia از فناوري RF براي انواع انديكاسيون درماني استفاده ميبرد. اين دستگاه مجهز به دو نوع هندپيس داخلي و خارجي مي باشد كه از هندپيس داخلي براي تحريك كانال واژن به القاي كلاژن سازي، افزايش لوبريكاسيون و جوانسازي واژن استفاده مي شود. هندپيس خارجي دستگاه نيز با القاي كلاژن سازي سلول هاي فيبروبلاست پوستي به ليفت و جوانسازي پوست در نواحي مختلف كمك مي نمايد.
از نكات مثبت اين دستگاه مي توان به قابليت استريليزاسيون هندپيس ها اشاره نمود.
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان
WWW.3MEDGROUP.COM
تلفن : 02172478