ایمنی جمعی با واکسن کاملا ایرانی کرونا

گزارشی از مراحل تهیه تأمین واکسن کرونا که از ۲ مسیر دولتی و خصوصی در حال پیگیری ست را مشاهده می‌کنید.