متلاشی شدن دو بالگرد پس از برخورد با یکدیگر

فیلمی از برخورد وحشتناک ملخ‌های دو بالگرد حین فرود به نمایش گذاشته شده است.