بهترین راه درمان شپش چیست؟ | شامپو دی فنوترین

شپش ها از خون تغذیه می کنند. آن ها برای زنده ماندن به دو عامل خون و گرما نیاز دارند به همین دلیل باید در مکانی مانند سر سکنی کنند. به این ترتیب آن ها با پنهان شدن در میان موهای انسان، هم گرما و هم خون را به راحتی به دست می آورند. تخم هایشان را بسیار محکم به ساقه مو وصل کرده و همین موضوع از بین بردن شپش ها را به کاری دشوار تبدیل می کند. به همین دلیل استفاده از یک راه درمانی مناسب بسیار کمک کننده خواهد بود. شامپو دی فنوترین در مدت زمان کوتاهی شپش ها و تخم هایشا ن را از بین می برد. برای خرید این شامپو و همچنین سم شپش قوی برای درمان شپش در حیوانات و یا نابودی آن ها از محیط با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 - www.mihansam.com