چاپ افست

چاپ افست که به لیتوگرافی نیز شناخته می شود، از رایج ترین روشهای چاپ برای پروژه هایی که قرار است با تیراژ بالا انجام شود. https://andisheh-bartar.com/
این روش در واقع یکی از روشهای شیمیایی چاپ است که بر اساس تضاد آب و چربی انجام می شود. چاپ افست به این صورت انجام می شود که از آب، جوهر، رول های لاستیکی و صفحات فلزی استفاده می شود و جوهر به رول های لاستیکی منتقل می شود. با حرکت کاغذ از طریق رول ها، رنگ برای به وجود آمدن تصویر نهایی، لایه به لایه بر روی کاغذ منتقل می شود.
برای چاپ افست می توانید از کاغذ، پلاستیک، فلز و سهام کارت نیز استفاده کنید. مواردی که برای چاپ افست مورد استفاده قرار می گیرند، شامل پوستر، جلد کتاب، کتاب، آگهی، خبرنامه، کارت بازرگانی و بروشورها می شود.