فیلم لایو وابستگی و نابودی

تو این لایو، در مورد ارتباط وابستگی و از دست دادن صحبت کردم و اینکه باید چیکار کنیم تا از وابستگی رها بشیم

حتما این لایو رو ببینین و مهمترین نکته ای که دریافت کردین رو در کامنت ها بنویسید


وبسایت: https://Academicnlp.com
اینستاگرام: https://Instagram.com/academicnlp
تلگرام: https://telegram.me/academic_nlp