تاریخ انقضای لوازم آرایشی را از کجا بفهمیم ؟

اگر از لوازم آرایشی تاریخ گذشته استفاده کنیم ممکنه به پوست و صورتمون آسیب های جبران ناپذیری بزند پس خیلی مهمه که تاریخ انقضای لوازم آرایشیمونو چک کنیم .

این ویدیو را مشاهده کنید تا یادبگیرید چگونه میتوان فهمید که تاریخ انقضای لوازم آرایشی گذشته است .