تحلیل برد ایران مقابل ازبسکتان

تحلیل علی عالی از برد ایران مقابل ازبکستان در دیدار دوستانه
علی عالی: باید تجربه قبلی را در نظر بگیریم و عجولانه و ذوق زده به برد تیم ملی نگاه نکنیم