کنترل و دفع علف های هرز باریک برگ مزارع چغندرقند و پیاز با علف کش نابواس

علف کش نابواس، علف کشی انتخابی و سیستمیک است. این علف کش برای دفع علف های هرز باریک برگ مزارع پیاز و چغندر قند به کار برده می شود. برای دفع علف های هرز در مزارع پیاز 2 تا 3 لیتر در مرحله 3 تا 5 برگی شدن علف های هرز باریک برگ و برای مزارع چغندر نیز در همین زمان می توانید از 3 لیتر از علف کش نابواس استفاده کنید. برای خرید بهترین علف کش های خارجی با آریا سبز تماس بگیرید. شماره های تماس با آریا سبز: 09149643764 و 09146740450 _ آدرس سایت: www.ariasabz.com