احضار رییس سازمان بورس به مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به‌خاطر روند کاهشی بورس، رییس سازمان بورس را احضار کردیم که فردا به کمیسیون بیاید.