کتاب جامع آموزش ان ال پی

کتاب زمانی برای تغییر آموزش تکنیک های جامع و کاربردی nlp با بهترین تمرین های ذهنی
https://sajadzamani.com/
ثبت نام دوره مربیگری ان ال پی در تهران مشهد شیراز اصفهان