شغلی که ویروس کرونا باعث رونق آن شد

در حالی که کرونا کسب و کار افراد زیادی را کساد کرده است، گروهی از جوانان خوش فکر دست به تولید دستگاهی برای ضد عفونی کردن محیط زده‌اند که نیاز به مواد شیمیایی ندارد.