آموزش طراحی سایت پلان در اسکچاپ

آموزش طراحی و مدل سازی سایت پلان در SketchUp بر اساس داده های Google Earth
دانلود رایگان این آموزش از لینک زیر :
https://arch-projects.com/site-modeling-sketchup-google-earth/