کتاب صوتی رشد فروش ماورایی - جک دیلی

کتاب صوتی رشد فروش ماورایی - جک دیلی


قسمت فروش کسب و کار شما یکی از حلقه های اصلی اتصال شما با مشتریان است اما فروشنده ها معمولا انگیزه بسیار پایینی دارند و به قول دیلی چشمشان به ساعت است تا از محل کار فرار کنند. چرا؟

چرا محیط گوگل ، زاپوس و فیسبوک برای فروشندگانشان آنقدر لذت بخش است که خودشان را غرق در کار می کنند و شما چطور می توانید چنین محیطی را در شرکت/ سازمان خود بازآفرینی کنید؟

در همین رابطه، جک دیلی با بیشتر از سه دهه سابقه در فروش سه حوزه کلیدی را برای شما توضیح می دهد:

1. ساخت فرهنگ برنده در شرکت که کارمندان را مشتاق حضور در محیط کند.
2.مدیریت فروش ها که با استخدام و پروش کمی و کیفی فروشندگان با استعداد رخ می دهد.
3.فروش ، همان جا که سیستم ها و روندهای فروش مطرح می شوند.


با صدای: محسن زرآبادی

لینک خرید :
https://b2n.ir/JDHyperSalesGrowth
لینک خرید سایر کتابها و ویدیوهای:
کسب و کار و موفقیت
رواشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com