33- آشنایی با کنترلرها در لاراول

کنترلرها واحد پردازش یک فریمورک و برنامه شما را تشکیل می دهند در این جلسه روش استفاده از کنترلرها در لاراول را به شما آموزش میدهم.
کلیپ های بیشتر در سایت ما قابل مشاهده می باشد:
https://LaravelLearn.ir