رادیوگرافی پایه دار دگوتزن DEGOTZEN مدل X-Mind unity DC | دنت لند

مشخصات فنی رادیوگرافی پایه دار دگوتزن DEGOTZEN مدل X-Mind unity DC
نوع اتصال پایه دار
کشور ساخت ایتالیا
مدت زمان اکسپوز 0.01 - 2 ثانیه
نوع بازو 3 شکن
مشاهده سایر مشخصات در لینک زیر در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product/رادیوگرافی-degotzen-مدل-x-mind-unity/

مشاهده تمامی رادیوگرافی های دندانپزشکی در سایت دنت لند :
https://dentland.ir/product-category/dental-imaging-equipment/dental-x-ray-units/