15 شهریور سال تحصیلی جدید آغاز میشود

رئیس جمهور با بیان اینکه امسال هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل محروم بماند به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد با توجه به بازگشایی مدارس از پانزدهم شهریور بهره‌گیری مدارس دولتی و دانش‌آموزان از شبکه شاد بدون هزینه باشد.