فیلم تشریفات دعوت نامه

چگونه با دعوت نامه های رسمی و آنچه در آن نوشته بدرستی رفتار نماییم.دعوت نامه های رسمی مخصوص میهمانی های رسمی وتشریفاتی است که در آن اسم اشخاص از قبل انتخاب شده و برای افراد کارت دعوت نامه فرستاده خواهد شد.

این فیلم توسط خانم ها سمیرا نصر و فرحناز فنایی در مرکز آموزش هتلداری و گردشگری نوشیجان ترجمه و دوبله شده است.