هاربین، شهر موسیقی و توریستی ترین شهر چین - بوکینگ پرشیا

هاربین یکی از شهرهای بزرگ و مستقل کشور چین است.
به این شهر به دلیل داشتن زمستان‌های سرد لقب شهر یخی دادند.
هاربین از سوی اداره کل توریسم چین به عنوان توریستی‌ترین شهر چین انتخاب شده است.
در سال ۲۰۱۰، سازمان ملل متحد به این شهر لقب شهر موسیقی را اعطا کرد.
بوکینگ پرشیا سامانه خرید بلیط هواپیما،اتوبوس، قطار
https://bookingpersia.com