رباتی که استاد پرتاب سه امتیازی در بسکتبال است

اخیرا ربات جذابی طراحی و تولید شده است که می‌تواند بدون کوچکترین نقص و اشکال، با توپ بسکتبال، پرتاب سه امتیازی انجام دهد.