کفگیرک چیست ؟ ۱۰ داروی خانگی برای درمان و بهبود طبیعی این بیماری

چه عواملی باعث کفگیرک میشود ؟
کفگیرک نشانه عفونت باکتریایی است و به طور معمول با ترشحات چرکی پر می شود. باکتری «استافیلوکوکوس اورئوس »یا «استرپتوکوک پیوژنز» که در سطح پوست ، گلو و محل عبور بینی ساکن هستند، بیشترین عامل این عفونت محسوب می‌شود. باکتری های مختلف اغلب از طریق یک فولیکول مو یا ترک ناشی از آسیب پوست ، در زیر پوست قرار می گیرند. با این وجود ، گاهی اوقات هیچ نشانه خاصی از ورودشان وجود ندارد.
برای مشاهده متن کامل مقاله بر روی لینک زیر در سایت دکتر چک کلیک کنید:
کفگیرک چیست