طمطم هندی_مجمع النظایر _جفر _مجربات باقری_مجربات الصالحین

معتبر ترین کتابهای علوم غریبه که درهیچ سایتی موجود نمیباشد کتاب هزار طلسم (مجموعه از صدها طلسم و ادعیه+ بهمراه سی کتاب خطی و...درزمینه علوم غریبه از جمله.کتاب خطی طمطم هندی.کتاب خطی جامع الدعوات کبیر.کتاب خطی مجمع الدعوات کبیر.کتاب خطی.کنزالحسینی (بسیار مجرب)کتاب خطی اسرار قاسمی.کتاب خطی کونوزالمعزمین.کتاب خطی طلسمات مصری.کتاب میرداماد کبیر و.....+ده ها نرم افزار. در باب علم غریبه ارجمله.حساب ابجد.حساب کامل جفر.تبدیل اسم به ابجد+چندین برنامه دیگر که مخصوص اندرید میباشند) هزار طلسم:هزار طلسم گلچینی است ازصدها طلسم .و ادعیه که از بیشتر از پنجاه کتاب معتبر علوم غریبه استخراج شده است یکی ازخصوصیات این کتاب این است که برای هر طبع و طالعی تعویذ خاص خودش(با توضیحات کامل) راداراست تعویذات برای هر طالع و طبعی وبرای تمام امورات از جمله;قویترین طلسمات محبت(صدها طلسم وتعویذ برا تمام طالع ها)/طلسمات گشایش بخت فوری/طلسمات قوی باطل سحر و زبانبند/ونیز انواع فالها و طالع بینی ها همرا با اموز ش کامل(فال قهوه_فال هندی_فال چینی_فال مصری_فال چوب_فال انبیا_فال ابجد_فال ورق_فال تاروتصغیر و کبیر همراه با کارت و اموزش-فال شمع همراه با کارت_فال ورق پاسور_طالع بینی شخصی هاله بینی_طالع بینی ازدواج_طالع بینی بیمار_طالع بینی برای کار و رفتن به شهری و... به همراه با ده ها کتاب خطی و نرم افزار درزمینه علوم غریبه همچنین. اموزش کامل انواع فال ها و طالع بینی ها و نیز اموزش علم غریبه..علم جفر علم چهره شناسی..علم افسون خان بر مهر مار و..هزاران طلسم و دعا بسیار دیگر برای توضیحات بیشتر و دانلود این فایل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید http://yon.ir/KD5wX فهرست برخی از مطالب در هزارطلسم طلسم محبت آتشی(سوزاندنی)طلسم محبت بادی(هوایی)طلسم محبت آبی طلسم محبت خاکی_طلسم جذب مردان_ طلسم مجرب وتجربه شده برای زیبایی پوست.طلسم مجرب زیبا جلوه داده شدن نزده خلق(استخراج شده از کتاب مجرب کنزالیهود)طلسم جذب زن و دختران_طلسم و دعای محبت بین زن و شوهر(بسیار قوی ومجرب)_طلسم جذب مدیران ورئیس و رئسا_طلسم برا جلب مدیران برای گرفت شغل مورد نظر( طلسم خطی بسیار مجرب از طلسمات سیمرغ )_طلسم جلب وجذب و مشهور شدن دراجتماع_طلسم جذب خواستگار_طلسم جذب خواستگار مورد علاقه_طلسم جلب وجذب مشتری_طلسم رزق وروزی_دعا برای عاشق کردن دختر یا پسر_بیقرار کردن معشوق_ دعای برای عاشق کردن کسی_جذب افراد فقط با نگاه کردن به انها :امتحان کن_ شيرين شدن نزد مطلوب_دعای جلب محبت سریع و فوری_دعای محبت احضار کردن شخص و محبت پیدا کردن او به شما_اگرخواهي كسي را دوست و مهربان خود گراني_برای بی قرار کردن معشوق از عشق_دعا برای عزیز شدن نزد علما و فضلا_برای افزایش محبت_برای مسخر شدن محبوب_دعای آشتی زن وشوهر_دعای مهر و محبت فوری و سریع آشتی بین زن و شوهر_برای جلب محبت مردم_تعویذی برای مسخر کردن افراد_دعای محبت بسیاربسیار قوی و متحیر کننده_دعای جلب محبت دیگران طلسمات قوی عشق و محبت برای تمام طبع ها_طلسمات مجرب برای آشتی بین زن وشوهر_ طلسم مجرب و قوی برای جذب مرد یا زن/ مجربترین دعاها و طلسمات برای بخت گشایی- راضی شدن خانواده ها برایخواستگاری-جواب مثبت گرفتن درخواستگاری_مجربترین طلسم برای زیبا شدن_مجربترین طلسم برای زیبا جلو داده شدن نزد تمام مردم (بسیار مجرب است)_طلسم زیبای و شفاف شدن پوست_برای حفظ طفل از چشم زخم _دعای چشم زخم_طلسم ثروت_طلسم فتح کار_ طلسم زبان بند قوی_طلسم شانس و باز شدن بخت واقبال_لوح شرف شمس _دعا برای یافتن محل دفینه_ دعای بجهت محبت تاُثیر فراوان _توضیحات بیشتر و دانلود این فایل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید http://yon.ir/KD5wX برای دیگر کتابهای خطی تکی یا مجموعه ای در زمینه علوم غریبه به لینک زیر مراجعه کنید http://yon.ir/Xz5HF کیج مجمع الدعوات وجامع الدعوات شامل 7کتاب خطی)سه جلد خطی جامع الدعوات کبیر و 4جلد کتاب خطی مجمع الدعوات کبیر(برای توضیحات بیشتر وهمچنین دانلود فایل به این لینک مراجعه کنید http://yon.ir/7DDsP شش جلد کتاب خطی از حکیم طمطم هندی + دوکتاب بمعروف در زمینه علوم غریبه بنام صمور هندی و مرتاضنامه هندی +صد طلسم گلچین درباب محبت همه دریک فایل(برای توضیح و دانلود به این لینک مراجعه کنید http://yon.ir/fZyvc مجموعه کتابهای. میرداماد کبیر در شش جلد همگی دریک فایل برای توضیحات بیشتر و دانلود این فایل لطفا به این لینک مراجعه کنید http://yon.ir/zlh9G دوازده کتاب از شیخ بهایی در یک فایل(برای توضیحات بیشتر و دانلود این فایل به این لینک مراجعه کنید. http://yon.ir/svDkV باب جفر که از 25 کتاب اموزشی خطی و...تشگیل شده است همگی دریک فایل(برای دانلود وتوضیحات بیشتر به این لینک مراجعه کنید. http://yon.ir/OWqLw…;