قویترین سم ساس کش شرکت آجیتا سم /سم بدون بو تضمینی

ساس از طریق وسایل دست دوم مانند مبل ،لوازم چوبی و،پشمی و کارتنی وارد خانه میشود فعالیت این حشره بیشتر در شب میبغاشد شب هنگام از درز شکافها بیرون می آید و شروع به تغذیه از خون میزبان خود می کند ساس با چشم قابل مشاهده نیست مگر اینکه جمعیت آن زیاد شود این حشرات تکثیر بالایی دارند بطوری که در عرض یک هفنه 500 عدد تخم می گذارند برای نابودی و ریشه کن کردن ساس از سم ساس کش واندرساید استفاده کنید برای خرید سم ساس با قیمتی مناسب با شمار ه های 09107822258-091000444986-04432255086- تماس بگیرید ارسال فوری به سراسر شهرها سایت بازدید سموم شرکت آجیتا سم ajitasam.com