تیپ شخصیتی 3 انیاگرام

تو این پست، با چندتا از ویژگیهای تیپ شخصیتی 3 در انیاگرام آشنا می شید.

• یکی از باورهای تیپ 3، برنده بودن است.
• این افراد خیلی با هیجان به سمت موفقیت پیش می‌روند.

برای آشنایی با ویژگیهای دیگر، این ویدیو را تا آخر ببینید.

مدرس: مهدی عرب زاده ترینر NLP و انیاگرام
وبسایت: https://Academicnlp.com