نسخه خطی دیوان والیه حسن جهان خانم دختر فتحعلیشاه قاجار و دو رساله حسن و عشق فضولی و بساط نشاط

دانلود نسخه خطی دیوان والیه حسن جهان خانم دختر فتحعلیشاه قاجار و دو رساله حسن و عشق فضولی و بساط نشاط
دانلود نسخه خطی دیوان والیه حسن جهان خانم دختر فتحعلیشاه قاجار و دو رساله حسن و عشق فضولی و بساط نشاط
حُسن جهان خانم شاهزاده قاجار و دختر فتحعلی شاه قاجار بود. او چندبار مستقلا حکومت کردستان را برعهده داشت و از معدود زنانی بود که در دوره قاجار به مسند حکومت رسیدند. حسن جهان خانم دختر بیست و یکم فتحعلی شاه و مادرش سنبل باجی از زنان محبوب و محترم دربار فتحعلی شاه بود. او در سال ۱۲۳۲ هجری قمری به ازدواج خسرو خان اردلان درآمد. این ازدواج به درخواست امان الله خان اردلان، پدر خسرو خان، صورت می گرفت که در نظر داشت با ایجاد بستگی مخصوص به خاندان سلطنتی، دست دشمنانش را از حکومت کردستان کوتاه کند. چهار سال بعد خسرو خان با دختردایی خود ماه شرف خانم ازدواج کرد. پس از درگذشت خسرو خان در سال ۱۲۵۰، پسر ارشدش رضاقلی خان (از حسن جهان خانم) به حکومت رسید و چون ده سال بیش تر نداشت، مادرش امور حکومت را در دست گرفت. حسن جهان خانم در حدود ده سال حکومت کردستان را در دست داشت. او سرانجام در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۷۸ درگذشت. حسن جهان خانم شاعر بود و والیه تخلص می کرد. دیوانی از او برجای مانده است3

برای دانلود فایل لطفا لینک زیر را در داخل مروگر خود وارد کنید و از صفحه مربوطه فایل را دانلود کنید.

https://4o1.ir/UGFWu