آموزش ایلوستریتور در آموزشگاه عصرنخبگان - قرینه سازی اشیا

گزینه های موجود در منو Transform این امکان را به کاربر میدهند که از شکل به هر صورتی که لازم دارد استفاده کند. قرینه کردن اشیا نیز یکی از آن موارد است. این فیلم آموزشی در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. جهت مشاهده کامل فیلم به برروی عنوان زیر کلیک کنید.
"قرینه سازی اشیا در ایلوستریتور"