الیاف اکریلیک

الیاف اکریلیک پرکاربردترین الیاف مورد استفاده در بافت سجاده فرش است که در این ویدیو ویژگی‌های این الیاف عنوان شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت سجاده فرش سوگند به نشانی: "(http://sogandcarpet.com)[hgdht [الیاف اکریلیک]" مراجعه کنید.