ویروس کرونا همچنان همراه ماست

آمار فوتی‌ها روند کاهشی نشان می‌دهد، اما این به معنای پایان کرونا نیست و همچنان باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کرد.