زمان مناسب برای مسواک زدن دندان‌های کودک

مسواک زدن دندان‌های کودک باید از سال‌های ابتدایی درآوردن دندان برای کودکان مهم باشد و تا بزرگسالی نیز ادامه یابد. آن‌ها باید مسواک زدن را اصولی یاد بگیرند تا دچار مشکلات دهان و دندان نشوند. شروع مراقبت‌های دندانی از ابتدایی‌ترین سال‌های تولد سبب ایجاد عادت روزمره‌ی مسواک زدن در کودکان برای زمانی‌که تعداد دندان ها بیشتر می‌شود خواهد شد. در نتیجه کودک آگاه می‌شود که این یک عادت خوب است، پس نباید ترک شود و باید حتماً انجام گیرد.