ساز ناقاره/موسسه سامان علوی

⚜آموزش ناقارا توسط اساتیدی از کشورهای حوزه قفقاز ⚜
⚜موسسه سامان علوی اولین مرکز بین المللی و تخصصی آموزش و اجرا موسیقی وحرکات نمایشی آذربایجانی در کشور ⚜

#موسیقی
#موسیقی_سنتی
#ناقاره_آذری
#تدریس_موسیقی
#آموزشگاه_موسیقی
#سامان_علوی
#الهیه
#زعفرانیه
#قیطریه
#نیاوران