کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت دوم از حکمت سوم-6

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت دوم از حکمت سوم
با موضوع : هوش هیجانی
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی