تیزر کلاس اخلاق، اپیدمیولوژی و آمار

تدریس دکتر ساحل سلطانی در کلاس‌های اخلاق پزشکی، آمار و اپیدمیولوژی از سری ضروریات آزمون دستیاری پزشکی موسسه پارسیان دانش


رزیدنت چشم پزشکی و رتبه دوازده رزیدنتی


بر اساس رفرانس دستیاری ۱۴۰۰
همراه با شما تا موفقیت

#دکتر_ساحل_سلطانی #اخلاق_پزشکی #آمار #اپیدمیولوژی #رزیدنتی