دوربین مخفی قدیمی

اگر سنتان طوری باشد که دهه‌ی هفتاد یا شصت را به‌خاطر بیاورید، حتما دیدن ویدئو‌هایی از آن زمان لبخند بر روی لبانتان می‌نشاند.