گریه‌های حجت ‌الاسلام شیخ حسین انصاریان بر پیکر علی انصاریان

گریه‌های حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان بر پیکر برادر زاده ‌اش (علی انصاریان)